História   |   Joseph Haydn   |   Prehľad pedagógov


Prehľad pedagógov pôsobiacich na hudobnom odbore školy od jej vzniku

Edita Maťašovská
Mária Popovičová
Miloš Tomeček
Mária Escherová
Miroslav Kavan
Eva Katonová
Ľudovít Ochaba
Margita Závadská
Katarína Kerekešová
Miroslav Vrbovský
Darina Sajdáková
Anna Tóthová
Ján Zelenák
Helena Lóryová
Vojtech Rózsa
Zoltán Drozd
Štefan Vágovics
Ida Haťapková
Marta Földesová
Eugen Sárközi
Katarína Szabová
Dana Janebová
Ján Farkaš
Jozef Bránsky
Edita Sidorová
Zuzana Vághelyiová
Jaroslav Jakubček
1957-1988
1957-1960
1958-1960
1959-1972
1960-1968
1960-1963
1961-1991
1963-1967
1963-1968
1967-1991
1968-1992
1968-1970
1968-1977
1970-1973
1970-1971
1970-1971
1972-1976
1973-1974
1973-1974
1974-1978
1975-2002
1975-1988
1976-1990
1978-1988
1980-1991
1980-1983
1980-1989
Ľudovít Daubner
Peter Havriľák
Sidónia Komeinerová
Arpád Patkoló
Vladislav Slezák
Ladislav Novomeský
Milada Jahelková
Arpád Beník
Jozef Križan
Alexandra Furlan
Igor Komada
Boris Lenko
Stanislav Kowalski
Ján Eliáš
Ildikó Baloghová
Ivan Hudec
Andrea Mezeiová
Andrea Kotonová
Peter Hudec
Alexander Kovačevič
Mária Kovačevičová
Margaráta Dubáňová
Eva Sleziaková
Mária Lančaričová
Štefan Ternóczky
Elizabeth Diaz
Henrieta Záležáková
1981-1985
1981-1991
1983-1985
1987-1988
1988-1990
1989-1991
1990-1993
1990-1991
1990-2001
1991-1994
1991-1992
1991-1994
1992-1994
1992-1993
1993-1999
1994-1995
1994-2000
1995-1996
1995-1997
1996-1997
1996-1997
1996-1999
1996-1997
1997-2005
1997-2005
1998-2001
1998-1999

Súčasný pedagogický zbor

Bývalí riaditelia školy

Mgr. Anna takáčová
Hasák Edit
Eva Karasová
Ladislav Bugyi
Oľga Hanuljaková
Mária Farkašová
Jelena Cíbiková
Mária Szőkeová
Gabriel Farkaš
Mgr. Beáta Tomčányiová
Matej Skalnický
Boris Červeňanský
od roku 1974
od roku 1975
od roku 1978
od roku 1981
od roku 1984
od roku 1986
od roku 1991
od roku 1992
od roku 1995
od roku 2000
od roku 2000
od roku 2001
Edita Maťašovská
Mgr. Anna Takáčová
Milada Jahelková
Mgr. Ildikó Baloghová
Eva Karasová
1957-1988
1989-1991
1992-1994
1994-1995
1995-1997

Súčasný riaditeľ školy od roku 1997
Mgr. Ladislav Maťašovský