Kontakt

Základná umelecká škola Josepha Haydna
Hlavná 1007/20
924 01 Galanta

riaditeľ: Mgr. Ladislav Maťašovský

+421/31/780 23 69

zus-ho@stonline.sk
www.